Quin tema serà el pròxim del que parlem?

jueves, 24 de noviembre de 2011

EL GÒTIC A CATALUNYA

Hola a tots. avui, aprofitant que estem estudiant l'art gòtic, parlarem sobre ell.

A Catalunya el gòtic va ser portat de l'illa de França mitjançant franciscans, dominics, agustins, mercedaris, mendicants i més germandats ja que aquestes s'hi van instal·lar a Catalunya i van construïr els seus edificis d'estil gòtic. El mestre lleidatà Bartomeu va posar en pràctica els edificis i va dissenyar el primer retaule d'estil gòtic que els nostres avantpassats van veure. Parlant encara de noms propis, Pere el Cerimoniós, al descobrir aquest tipus d'art, ordenà la construcció de molts temples, tot i que el primer a fer-ho fou Jaume II.


Ens agradaria aclarir això amb uns quants exemples: 

El monestir de Santes Creus:El senescal de Barcelona Guillem Ramon I de Montcada va donar als cistercencs de la Gran Selva (un monestir situat al nord-est de la ciutat de Tolosa de Llenguadoc, ara pràcticament desaparegut) uns terrenys a Valldaura (Vallès Occidental) amb la finalitat de que s’hi fundés un nou cenobi. El seu primer abat fou Guillem (1152-54). Degut a les condicions poc adients per l’establiment en aquell lloc Guillem decidí el seu trasllat a un altre indret.

El monestir de Poblet: Ramon Berenguer IV (comte de Barcelona entre 1131 i 1162) va prendre la decisió de fundar un monestir en les terres que s'havien acabat de conquerir als sarraïns, amb una doble finalitat; per una banda repoblar la zona i per l'altra la reforçar la religió. Per cobrir aquesta segona vessant  el rei pensà en els cistercencs, que en aquella època tenien una forta presència a la Provença. Pel 1150 es va dirigir a l'abat Sanç de Fontfreda a qui li va donar les terres per aixecar aquest nou establiment. El 1151 Fontfreda va enviar els primers monjos a preparar el nou assentament, que devia estar ja en funcionament el 1152, tot i que oficialment nos'establí fins el 1153.

El monestir de Vallbona de les monges: L'origen del monestir està lligat a Ramon de Vallbona, personatge que va aglutinar al seu voltant algunes comunitats d’ermitans. El 1157 el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, va fer la donació del lloc de Cérvoles (la Pobla de Cérvoles, les Garrigues) amb la finalitat d’establir en aquell lloc una comunitat masculina. En aquell moment creixia el monestir de Poblet, que va oposar-se a aquesta fundació i finalment aconseguí que el 1171 aquell lloc passés a la seva propietat. A més d’aquesta comunitat de Cérvoles, Ramon de Vallbona havia aplegat una segona a Vallbona, les dues mixtes. D’aquesta comunitat de Vallbona es té notícies des del 1153. El 1175 la comunitat masculina es va traslladar a Pobloeda (Priorat), i a Vallbona hi va restar la femenina, sota la direcció de Berenguera de Cervera, i Cérvoles va quedar a mans de Poblet.


El monestir de Pedralbes: L’existència d’aquest monestir es deu a la voluntat de la reina Elisenda de Montcada (1292-1364), esposa de Jaume II, que el 1322 ja havia manifestat la voluntat de fundar un monestir de clarisses. L’operació va començar amb l’obtenció, amb aquesta finalitat, de l’oportuna llicència del papa Joan XXII. Inicialment es va fer una donació d’una finca de Valldaura, però la mateixa Elisenda va adquirir el 1326 uns terrenys al lloc de Pedralbes, el lloc on encara es troba el monestir, potser per donar més seguretat a la comunitat que, tot i estar apartada de la ciutat, no es trobava isolada i quedava propera a Sarrià. Es va posar la primera pedra aquell mateix any i el 1327 ja es va poder inaugurar. Tot i no estar acabat, el lloc ja era habitable i els espais utilitzables en cosa d’un any de treballs. Aquella primera comunitat estava formada per catorze religioses que procedien del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona. 

La catedral de Barcelona: Les obres de construcció de la catedral gòtica es varen iniciar el maig de 1298, regnant Jaume el Just i sota el mandat episcopal de Bernat Pelegrí (1288-1300), començant per la capçalera, desmuntant alhora l'antiga catedral romànica i aprofitant-ne algun element, sobretot escultòric com possiblement les impostes de la porta de Sant Iu, que és la més antiga de la catedral.
Les obres no es van plantejar com la construcció d'una nova catedral sinó més aviat com una reforma i ampliació de la catedral romànica (...extensione et ampliatione nostre catedralis ecclesie...), que es va dur a terme per fases sense enderrocar mai completament el temple i seguint-lo fent servir per al culte durant tota la durada de l'obra, i fins i tot algunes parts de la catedral romànica van servir de bastida per construir la gòtica. Així, la catedral gòtica conserva el mateix eix que la romànica i el deambulatori està construït al voltant de l'absis romànic.
A la primera etapa es construïx l'absis, les capelles radials i la cripta del presbiteri que es va acabar al 1338 sent el mestre d'obres Jaume Fabre, primer arquitecte del que es té notícies, durant el mandat del bisbe Ponç de Gualba (1303-1334). El 23 de juny de 1317 signava un contracte.
La segona etapa és el perllongament de les tres naus amb les seves capelles i finalment el cimbori cobert amb cassetonat de fusta, les capelles als peus del temple i el mur amb que es va tancar al 1420, tot esperant poder realitzar la façana, que ja estava traçada per Carles Galtés de Ruan (anomenat el Carlí) el 27 d'abril de 1408.
Es pot dir que les obres de la construcció gòtica van durar uns 150 anys i entre els mestres d'obra que van participar hi ha Bertran Riquer (1344), Bernat Roca (1358), Arnau Bargués (1397), Jaume Solà (1401), Bartomeu Gual (1413) i Andreu Escuder (1442). Darrerament s'ha pogut documentar l'existència d'un nou mestre major de les obres, anterior a l'activitat de Roca, anomenat Jaume Saragossa.

La catedral de Tarragona: Quan Ramon Berenguer III l'any 1118 va reconquerir la ciutat als musulmans, la va cedir a l'arquebisbe Oleguer per la seva repoblació, i el 1154 els primers canonges sota l'orde de Sant Agustí es van establir a la catedral en unes dependències situades en la part on avui es troba el claustre, aprofitant construccions romanes de l'antiga Tarraco, a la part més alta de la ciutat, i l'antiga mesquita àrab, cristianitzada sota l'advocació de santa Tecla

Segons Puig i Cadafalch, el plànol de les catedrals de Lleida i Tarragona respon a un tipus força estès sobretot a la França septentrional (Normandia) i bàsicament lligada als monjos benedictins, amb característiques de grans absis i un creuer de grans dimensions. El cister va aportar a més a més les solucions tecnològiques per la sustentació dels edificis com l'arc ogival o la volta de creueria, així aquestes dues catedrals presenten la combinació de l'arquitectura romànica amb elements gòtics.

Amb l'ànim d'engrandir-la, es comencen a rebre donacions per la construcció d'una nova catedral cap als anys 1170. En aquest any el bisbe Hug de Cervelló va destinar part del seu testament per l'obra. Va continuar beneficiant-se de més donacions per part de bisbes i reis com Alfons el Cast i Pere el Cerimoniós.

Sota el manament del bisbe Berenguer de Vilademuls el 1184 l'absis estava acabat. Amb el bisbe Aspàreg de la Barca (1215-1234) es va obrir al culte la part de la capçalera. Al 1250 Pere d'Albalat va encarregar la construcció del cimbori al mestre d'obres Bernat i l'any 1277, aproximadament un segle després del començament de l'obra, es va encarregar la realització de la porta principal al mestre Bartomeu de Girona. Tanmateix el timpà i la resta dels apòstols i profetes esculpits són deguts a Jaume Cascalls i el seu taller (Jordi de Déu) durant els anys 1375.
L'any 1305 el bisbe Roderic Tello es va fer el càrrec del pagament del penúltim tram de la nau central i l'arquebisbe Joan d'Aragó i d'Anjou fill de Jaume II, al juny de l'any 1331 va consagrar la nova catedral.
Tanmateix, com era habitual a la construcció de les catedrals, les obres van continuar entre els segles XIV i XVIII amb construccions a l'interior i a les dependències del claustre de capelles en els estils gòtic, renaixentista i barroc.

A partir del 1312 es van iniciar les obres de la catedral gòtica, el 29 d'abril el capítol de Girona va ordenar l'edificació d'un nou absis amb girola i nou capelles, així com la construcció de la sagristia a l'antic dormitori canonical.

L'altar major es va consagrar el 12 de març de 1347 i es va procedir a l'enderrocament de la capçalera romànica. Els mestres d'obra varen ser Enric de Narbona, a la mort d'aquest, Jaume de Faveran (1321-1330) i Guillem de Cors fins que el succeí Pere Campmagre entre 1357 i 1359. Va ser el mestre major Pere Saplana fins que el va substituir Pere Sacoma a partir de 1368, el qual va realitzar una gran activitat, car es va començar les obres de la porta dels Apòstols i la torre-campanar sobre la capella del Sant Sepulcre. Se'n té una prova gràfica en la taula de La Pietat pintada per Pere Mates cap a 1550 i que reprodueix en el seu fons la imatge de la ciutat de Girona amb la catedral, on s'aprecia sobre la teulada un campanar que sembla el fet pel mestre d'obres Pere Sacoma i que aixecà entre 1379 i 1381, amb la figura d'un àngel com a coronament, que en realitat representava a la Fe, amb els ulls embenats. Mes tard, durant l'edificació dels darrers trams de la nau gòtica, es va destruir el campanar ubicat sobre l'atri de la porta principal.

Al primer projecte, es va pensar fer la construcció amb la planta de tres naus, però el 1386 es va plantejar la possibilitat de canviar a una nau única. Van ser cridats a consulta mestres de Barcelona, com Bernat Roca de la Catedral de Barcelona i Pere Arvei mestre de la Llotja de Barcelona, que van decantar-es per les tres naus, mentre que el mestre de Girona, Pere Sacoma, era a favor de la nau única.

El 1416 es va fer una nova consulta amb els dotze mestres d'obres més importants de Catalunya, i amb opinions de tota mena. Finalment el bisbe Dalmau de Mur juntament amb el capítol de la catedral, van decidir l'any 1417 decantar-se per la construcció d'una sola nau, nomenant a l'escultor Antoni de Canet, que havia participat a la consulta: mestre maior i patro sense revocar però el mestratge de Guillem Bofill.

Sota la direcció de Berenguer Cervià a partir de 1434, es va encarregar a l'escultor Antoni Claperós les escultures dels apòstols per la porta del mateix nom, que es van col·locar cap a 1460. Es va construir la primera capella dels peus, al costat de l'evangeli, del bisbe Bernat de Pau.

Amb motiu de la Guerra Civil Catalana entre 1460 i 1472 les obres es paralitzaren. Sota el mestre d'obres Joan Balcells (1577-1583), s'accelerà l'acabament de la seu, seguint el model gòtic, la darrera pedra de la nau de 22,98 metres de amplada per trenta-quatre d'alçada, va ser col·locada el 604 en temps del bisbe Francisco Arévalo de Zuazo.

La catedral de Lleida: Quan la ciutat de Lleida fou conquerida per les tropes de Felip V (1707), les tropes borbòniques convertiren la Seu Vella en caserna militar i l'activitat litúrgica s'hagué de traslladar a l'església de Sant Llorenç. Sota el regnant de Ferran VI s'intentà infructuosament recuperar les funcions eclesiàstiques de la seu i el bisbat es va veure obligat a construir una nova seu.

Carles III d'Espanya concedí el permís i part del finançament per construir una nova catedral, sota la condició d'abandonar definitivament les intencions de recuperar la Seu Vella per a l'Església lleidatana.

Les obres s'iniciaren el 1761 i finalitzaren amb la consagració de la nova catedral, el 1781.

En conclusió: Després d'aquest exaustiu treball només em queda dir 1 cosa: El gòtic és probablement un dels arts més bells que ha utilitzat la humanitat, especialment per la remodelació entre les petites i obscures esglésies romàniques a les grans i enormes finestres amb vitralls i la preciosa , delicada i cuidada ornamentació de les catedrals com la Sainte Chapelle o Santa Maria del Mar.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

LES ELECCIONS GENERALS

Avui parlarem de les eleccions del 20 de novembre del 2011, no ens van agradar molt sobretot perque guanyes el PP (Paritit Popular), però sempre es te que trobar la part bona, que CIU (Convergencia i Unió) va quedar tercer amb 16 ascons, que potser ens serveixen d'algo per poder defensar una mica el país ja que el PP no vol que Catalunya sigui independent i també vol fer altres coses dolentes pel nostre país.
El PSOE (Partit Socialista Obrer Espanyol) que va ser la segona força més votada, CIU que va ser la tercera força més votada amb 16 ascons, IU-LV (Iniciativa Unida-Los Verdes) que va quedar cuartos amb 11 ascons, UPyD (Unión Progreso y Democracia) va ser cinquè amb 5 ascons, després hi han el reste dels vots i el PP que va ser el guanyador amb majoria absoluta amb 186 ascons que es ara en la història del PP la segona majoria absoluta de la història.
No podem dir que siguin les millors eleccions de la historia ja que ha  guanyat el PP, us pensareu que som uns pesats dien això tot el rato però es la veritat per lo menys es el que pensem, bueno a lo que estabem, que no son les millors eleccions però no podem perdre l'esperança hem de continuar lluitant pel nostre país i per reclamar i lluitar pel que es nostre i el que volem a Catalunya. Ara parlarem com a tema final d'esquerra unida (IU), va ser un dels seus pitjors resultats que jo coneixi i no els va afavorir gens ni mica.
En conclusió: creiem que les eleccions no han sigut massa favorables per nosaltres els catalans i que si tots els que han votat els verds, tots els de esquerra unida votesin a CIU encara ens podria anar tot millor a Catalunya.

sábado, 19 de noviembre de 2011

SCREAM

Avui parlarem d'una pel·lícula de terror que domina tots els aspectes, menys el de fer por (més aviat fa pena). Suposo que pel títol i per la descripció sabeu que parlarem de Scream. Parlarem només de la primera ja que totes les altres són iguals.

La pel·lícula tracta d'un assasí anomenat "Ghost Face" (cara de fantasma) que es dedica a trucar per les dates de Halloween normalment preguntant quina és la teva pel·lícula favorita de terror. Normalment l'assasí fa preguntes de la pel·lícula.Si falles una preguta, mata a qui més unit estás (que normalment el té segrestat). Tot comença amb l'assasinat de la mare de la protagonista (Sidney Prescott, interpretada per Neve Campbell).

Aquesta pel·lícula és probablement una de les pitjors pel·lícules de terror de la història ja que és clar que una persona en les situacions de la pel·lícula no deixaria en safata la seva forma de morir assasinat. Els actors són semblant a unes gallines que han caigut de la gàbia i que comencen a córrer d'un costat a un altre.

Mai es sap qui es l'assasí fins el final, però per la meitat de la pel·lícula començen a haver diferents sospitosos. La veritat és que la gent que no li agradi veure pel·lícules de por val més que primer miri aquesta, perquè quasi no fa por. En conclusió: no totes les pelis de terror fan por de veritat, i com a exemple tenim aquesta.

jueves, 10 de noviembre de 2011

DES-CONTROL D'ARMES

Avui parlarem sobre el descontrol d'armes que ocasiona morts a països subdesenvolupats (i no tant desenvolupats).

Actualment hi ha més de 650000 mil·lions d'armes de foc en mans de civils i es fa l'estimació que hi ha dues bales per persona al món. Entre aquestes persones, 4000 són per armes lleugeres (pistoles, revòlvers, fusells, subfusells i escopetes) i cada any moren prop d'un mil·lió de persones per culpa d'armes de foc.

Thomson de carregador circular
Colt .45 M1911
 El tràfic d'armes porta molts anys en activitat. Un dels grans esdeve-niments en tràfic d'armes va ser sense dubte durant la Gran Depressió als anys 40 als EEUU. En aquells anys no es podien treure moltes armes sense dificultat, o sigui que el major trànsit s'efectuava amb el "Tommy Gun" (subfusell Thompson), el subfusell més ràpid del moment, o la pistola Colt .45 (més coneguda com a M1911). Tot i que el subfusell Thomson oficial tenia un carregador rectangular, la Màfia va usar el carregador circular, de 100 bales, que tenia 80 bales més que l'emprat al camp de batalla.

Àfrica és un dels llocs on més armes hi ha. Sense anar molt lluny al temps, Europa (Espanya, França o Alemanya, entre d'altres) ha venut més de 4000 armes a Líbia. Sense moure's d'Europa, Espanya ven més de 5000000 euros en armes de "caça" a Ghana. Les armes que ven són, elementalment, armes que es poden comprar en armeries però usades per les guerres. No cal dir que els fusells no són de balins, sino que són de bala o de perdigons. Encara a Espanya, les Forces armades que ens "protegeixen" tenen un pressupost de 6.868.000.000 d'euros aquest any. Es veu que poden retallar a l'educació i a la sanitat, però usen tant els fusells que no poden substituír el G36c per un fusell més barat com, per exemple, l'AK-47 rus. Parlant de l'AK-47, aquest fusell, que a Europa costa el mateix que una XBOX 360 o una PlayStation 3 (uns 250 €) a Ghana i països com aquest el mític Kalashnikov costa prop del mateix que costa un joc de segona mà de la Nintendo DS (uns 8 €).

Fusell d'assalt AK-47 "kalashnikov"
HK G36c
 
 Les armes NO TENEN CODI DE BARRES. Per tant, no es pot saber si una arma l'has comprat il·legalment o l'has venut a un país en conflicte.
Els països del Consell per la Pau (Estats Units, França, Rússia, Regne Unit i Xina) són curiosament els països que exporten més armes. No oblidem que la majoria d'armes fabricades en aquests països són utilitzades per exèrcits (la M16 americana, la FAMAS francesa, la Einfield Anglesa,etc.). A aquesta agrupació, elementalment, no li importa que hi hagin guerres, així exporten les armes i guanyen molts més diners. 
La FAMAS F1 francesa

L' Einfield britànica

La M16 americana

En conclusió: Les armes estan completament descontrolades per els governs i només són lucratius quan són a un camp de tir o als videojocs.

jueves, 3 de noviembre de 2011

COM VAIG CONÉIXER A LA VOSTRA MARE

Avui us parlarem d'una de les millors sèries de televisió del moment. Suposo que no haureu reconegut ràpidament la sèrie sense dir-vos que en castellà és Como conocí a vuestra madre. Aquesta sèrie la feien al canal Neox o a la televisió de pagament Fox.

La sèrie està ambientada a Nova York i la sèrie està en funcionament desde 2005. La sèrie representa que és una història que els hi explica un dels protagonistes als seus fills a l'any 2030 sobre com va conèixer a la mare dels nens. Però mai se sap qui és realment la mare.

Els seus protagonistes són: Ted Mosby, el pare dels nens i protagonista de la sèrie, Lily Aldrin, una noia baixeta i llunàtica, Marshall Ericksen, la parella de la Lily i el millor amic del Ted, Robin Scherbatsky, la primera nòvia del Ted i partidària de qualsevol cosa que es dispari, i Barney Stinson, un home que no coneix al seu pare (pensa que és el presentador de "El preu just") i és l'home més heterosexual de la televisió (superant a Charlie Sheen), tot i que l'actor sigui gay.

D'esquerra a dreta: Barney Stinson, Robin Scherbatsky, Ted Mosby, Lily Aldrin i Marshall Ericksen 
En conclusió: aquesta sèrie és una d'aquelles de les que no et pots perdre i es pot gaudir molt durant les sis temporades ja fetes. Esperem que la sèrie duri moltes temporades més.
Aquí us deixem amb un vídeo de la sèrie.